Een baan betekent vaak ook dat je onderdeel bent van een team. Werkplezier hangt voor een belangrijk deel af van dit team. Het is belangrijk om daar veiligheid te ervaren en samen ergens voor te gaan. Soms is die veiligheid er, soms is daarvoor nog ontwikkeling nodig. En daarbij speel jijzelf een belangrijke rol.

Communicatie
Communicatie binnen teams is ontzettend belangrijk. Het complexe van communicatie is dat wij vaak van onszelf uitgaan om een ander te begrijpen. We interpreteren veel dingen vanuit ons eigen perspectief, vanuit hoe wij het zelf hebben geleerd of waar we bekend mee zijn.

Regelmatig zijn we tijdens een gesprek al bezig met hoe wij op de ander gaan reageren in plaats van om die ander echt te begrijpen.

DISC
De DISC-teamtraining geeft inzicht in je eigen gedrag en dat van het team waarin jij werkt. Dit inzicht helpt om anderen beter te begrijpen. De eerste DISC-teamtraining die ik heb gevolgd was voor mij wat betreft een eye opener. Ik begreep waarom het gesprek met die ene collega altijd lekker vlot verliep en met die andere voor mijn gevoel altijd stroef.

Als je nadenkt over jouw collega’s, vrienden of familieleden, ontdek je hoe verschillende soorten gedrag en communicatiestijlen zijn waar te nemen. Via de DISC-methode krijg je inzicht in het voorkeursgedrag van jezelf en van je team. Aan de hand van een in te vullen vragenlijst wordt duidelijk welke voorkeursstijl(en) bij jou passen.

De meeste mensen maken gebruik van twee stijlen, een primaire en een secundaire stijl. Hieronder zie je een beknopte beschrijving van de verschillende stijlen.

StijlKenmerken
DominantVastbeslotenheid
Zelfvertrouwen
Kort van stof
Ongeduldig
Wil controle
Stelt wat vragen
InvloedrijkPraat veel en graag
Wil graag invloed uitoefenen
Emotioneel
Optimistisch
Stelt wie vragen
StabiliteitRustig
Geduldig
Gevoelig
Vriendelijk
Coöperatief
Stelt hoe vragen
ConsciëntieusZorgvuldig
Gereserveerd
Rationeel
Gedisciplineerd
Stelt waarom vragen


Goed om te weten; je zit nooit ‘vast’ in een hokje of stijl. Je leert vooral door het inzicht hoe jij op anderen overkomt en hoe je zelf kunt reageren op de ander. Neem contact op als je nieuwsgierig bent geworden en met je team aan de slag wilt gaan met behulp van de DISC-methodiek.